ورودی 90 ( 67 موضوع)

Category

پایان نامه (بدون موضوع)

مباحث مرتبط با درس پایان نامه در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع
مباحث مرتبط با درس نظریه بازی ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر خاکستری در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hoseini's Avatar
پاسخ: ارائه های درسی دوستان
توسط hoseini
10 سال 1 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس داده کاوی 2 ارائه شده توسط جناب آقای دکتر رضایی تبار در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
khandani's Avatar
فایل های ارائه شده توسط استاد
توسط khandani
10 سال 2 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس مباخث ویژه (علوم شناختی و هوش ماشین) ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
khandani's Avatar
پاسخ: تمدید زمان تمرینات علوم شناختی
توسط khandani
10 سال 1 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس سیستم های هوشمند گسترده و چند عامله ارائه شده توسط جناب آقای دکتر اکرمی زاده در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
مباحث مرتبط با درس شبکه های عصبی ارائه شده توسط جناب آقای پروفسور منهاج در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
heravi's Avatar
پاسخ: Take Home
توسط heravi
10 سال 8 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس سمینار ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
naghade's Avatar
نمره سمینار
توسط naghade
9 سال 7 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس سمینار ارائه شده توسط جناب آقای پروفسور منهاج در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع
مباحث مرتبط با درس یادگیری ماشین ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hakami's Avatar
آخرین مهلت پروژه یادگیری ماشین
توسط hakami
11 سال 1 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس محاسبات نرم ارائه شده توسط جناب آقای پروفسور منهاج در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
Pegah's Avatar
پاسخ: G2S2R
توسط Pegah
10 سال 3 هفته قبل
مباحث مرتبط با درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ارائه شده توسط جناب آقای دکتر حسامی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
Pegah's Avatar
پاسخ: اعلام نمرات
توسط Pegah
10 سال 1 هفته قبل
مباحث مرتبط با درس داده کاوی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر شهرابی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
مباحث مرتبط با درس مدیریت دانش ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر عدلی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
مباحث مرتبط با درس هوش مصنوعی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر خان تيموری در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
khandani's Avatar
پاسخ: فایل های ارائه شده در کلاس هوش ...
توسط khandani
11 سال 8 ماه قبل

ورودی 91 ( 2 موضوع)

Category
مباحث مرتبط با درس بهینه سازی فرا ابتکاری ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ابطحی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hakami's Avatar
فایل های ارائه شده در کلاس (تو ...
توسط hakami
10 سال 10 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس نظریه بازی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر حافظ الکتب در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hakami's Avatar
فایل های ارائه شده در کلاس (تو ...
توسط hakami
10 سال 10 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس سیستم های تصمیم گیری فازی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر معماریانی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع

موارد دیگر ( 22 موضوع)

Category

مباحث عمومی ( 17 موضوع)

مباحث عمومی مرتبط با رشته و دروس در این بخش مطرح می شود.

مدیران انجمن: hakami
hakami's Avatar
پاسخ: برنامه انتخاب واحد
توسط hakami
10 سال 5 ماه قبل
در این بخش مباحث متفرقه و غیر درسی مطرح می شود.

مدیران انجمن: hakami

انجمن علمی مهندسی دانش ( 4 موضوع)

Category

انجمن علمی ( 4 موضوع)

مباحث مرتبط با انجمن علمی در این بخش قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hakami's Avatar
جلسه هم اندیشی (مورخ 12/12/91)
توسط hakami
10 سال 11 ماه قبل

اطلاعیه ها، فراخوان ها و اخبار مهم ( 1 موضوع)

Category

قوانین انجمن (بدون موضوع)

در این قسمت قوانین انجمن قرار خواهد گرفت

مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع

خود را معرفی کنید (بدون موضوع)


مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع

پیشنهادات ( 1 موضوع)

پیشنهادات خود را برای بهبود عملکرد سایت بیان کنید.

مدیران انجمن: hakami
hoseini's Avatar
احوالپرسی
توسط hoseini
9 سال 11 ماه قبل
  مجموع کاربران آنلاین: 0 عضو و 1 مهمان آنلاين
 • مجموع پيامها: 551
 • مجموع بخش ها: 5
 • ارسال هاي امروز: 0
 • مجموع پاسخ هاي امروز: 0
 • مجموع موضوع ها: 108
 • مجموع انجمن ها: 25
 • ارسال هاي ديروز: 0
 • مجموع پاسخ هاي ديروز: 0
 • مجموع اعضاء: 77
 • آخرين عضو: admin
قدرت گرفته از كيوننا