ورودی 90 ( 67 موضوع)

Category

پایان نامه (بدون موضوع)

مباحث مرتبط با درس پایان نامه در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع
مباحث مرتبط با درس نظریه بازی ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر خاکستری در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hoseini's Avatar
پاسخ: ارائه های درسی دوستان
توسط hoseini
10 سال 6 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس داده کاوی 2 ارائه شده توسط جناب آقای دکتر رضایی تبار در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
khandani's Avatar
فایل های ارائه شده توسط استاد
توسط khandani
10 سال 7 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس مباخث ویژه (علوم شناختی و هوش ماشین) ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
khandani's Avatar
پاسخ: تمدید زمان تمرینات علوم شناختی
توسط khandani
10 سال 6 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس سیستم های هوشمند گسترده و چند عامله ارائه شده توسط جناب آقای دکتر اکرمی زاده در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
مباحث مرتبط با درس شبکه های عصبی ارائه شده توسط جناب آقای پروفسور منهاج در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
heravi's Avatar
پاسخ: Take Home
توسط heravi
11 سال 3 هفته قبل
مباحث مرتبط با درس سمینار ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
naghade's Avatar
نمره سمینار
توسط naghade
9 سال 11 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس سمینار ارائه شده توسط جناب آقای پروفسور منهاج در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع
مباحث مرتبط با درس یادگیری ماشین ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hakami's Avatar
آخرین مهلت پروژه یادگیری ماشین
توسط hakami
11 سال 5 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس محاسبات نرم ارائه شده توسط جناب آقای پروفسور منهاج در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
Pegah's Avatar
پاسخ: G2S2R
توسط Pegah
10 سال 5 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ارائه شده توسط جناب آقای دکتر حسامی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
Pegah's Avatar
پاسخ: اعلام نمرات
توسط Pegah
10 سال 5 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس داده کاوی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر شهرابی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
مباحث مرتبط با درس مدیریت دانش ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر عدلی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
مباحث مرتبط با درس هوش مصنوعی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر خان تيموری در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
khandani's Avatar
پاسخ: فایل های ارائه شده در کلاس هوش ...
توسط khandani
12 سال 3 هفته قبل

ورودی 91 ( 2 موضوع)

Category
مباحث مرتبط با درس بهینه سازی فرا ابتکاری ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ابطحی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hakami's Avatar
فایل های ارائه شده در کلاس (تو ...
توسط hakami
11 سال 2 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس نظریه بازی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر حافظ الکتب در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hakami's Avatar
فایل های ارائه شده در کلاس (تو ...
توسط hakami
11 سال 2 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس سیستم های تصمیم گیری فازی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر معماریانی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع

موارد دیگر ( 22 موضوع)

Category

مباحث عمومی ( 17 موضوع)

مباحث عمومی مرتبط با رشته و دروس در این بخش مطرح می شود.

مدیران انجمن: hakami
hakami's Avatar
پاسخ: برنامه انتخاب واحد
توسط hakami
10 سال 9 ماه قبل
در این بخش مباحث متفرقه و غیر درسی مطرح می شود.

مدیران انجمن: hakami

انجمن علمی مهندسی دانش ( 4 موضوع)

Category

انجمن علمی ( 4 موضوع)

مباحث مرتبط با انجمن علمی در این بخش قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hakami's Avatar
جلسه هم اندیشی (مورخ 12/12/91)
توسط hakami
11 سال 4 ماه قبل

اطلاعیه ها، فراخوان ها و اخبار مهم ( 1 موضوع)

Category

قوانین انجمن (بدون موضوع)

در این قسمت قوانین انجمن قرار خواهد گرفت

مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع

خود را معرفی کنید (بدون موضوع)


مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع

پیشنهادات ( 1 موضوع)

پیشنهادات خود را برای بهبود عملکرد سایت بیان کنید.

مدیران انجمن: hakami
hoseini's Avatar
احوالپرسی
توسط hoseini
10 سال 4 ماه قبل
  مجموع کاربران آنلاین: 0 عضو و 9 مهمان آنلاين
 • مجموع پيامها: 551
 • مجموع بخش ها: 5
 • ارسال هاي امروز: 0
 • مجموع پاسخ هاي امروز: 0
 • مجموع موضوع ها: 108
 • مجموع انجمن ها: 25
 • ارسال هاي ديروز: 0
 • مجموع پاسخ هاي ديروز: 0
 • مجموع اعضاء: 77
 • آخرين عضو: admin
قدرت گرفته از كيوننا