داده کاوی(دکتر شهرابی) ( 13 موضوع)

مباحث مرتبط با درس داده کاوی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر شهرابی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
موضوع پاسخ / بازديد آخرين ارسال
موضوع آغاز شد 8 سال 2 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 7 سال 2 ماه قبل
توسط heravi
پاسخ:15
بازديد:3430
heravi's Avatar
آخرين ارسال توسط heravi
7 سال 2 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 3 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 1 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:3
بازديد:1674
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 1 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 8 سال 1 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:1
بازديد:2232
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
8 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 1 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:1440
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 2 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 2 ماه قبل
توسط afsane.bijari
پاسخ:4
بازديد:1514
afsane.bijari's Avatar
آخرين ارسال توسط afsane.bijari
8 سال 2 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 2 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 8 سال 2 ماه قبل
توسط naghade
پاسخ:4
بازديد:1447
naghade's Avatar
آخرين ارسال توسط naghade
8 سال 2 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 2 ماه قبل, توسط رضوی
آخرين ارسال 8 سال 2 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:2
بازديد:1436
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 2 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 2 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 2 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:1
بازديد:1387
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 2 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 2 ماه قبل, توسط heravi
آخرين ارسال 8 سال 2 ماه قبل
توسط Pegah
پاسخ:5
بازديد:1445
Pegah's Avatar
آخرين ارسال توسط Pegah
8 سال 2 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 3 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 3 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:8
بازديد:1499
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 3 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 4 ماه قبل, توسط mojaverrezaei
آخرين ارسال 8 سال 3 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:6
بازديد:1476
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
8 سال 3 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 4 ماه قبل, توسط khandani
آخرين ارسال 8 سال 3 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:2
بازديد:1574
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
8 سال 3 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 4 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 8 سال 3 ماه قبل
توسط اسدی
پاسخ:3
بازديد:1625
اسدی's Avatar
آخرين ارسال توسط اسدی
8 سال 3 ماه قبل
قدرت گرفته از كيوننا