داده کاوی(دکتر شهرابی) ( 13 موضوع)

مباحث مرتبط با درس داده کاوی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر شهرابی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
موضوع پاسخ / بازديد آخرين ارسال
موضوع آغاز شد 12 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 1 ماه قبل
توسط heravi
پاسخ:15
بازديد:7821
heravi's Avatar
آخرين ارسال توسط heravi
11 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 11 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:3
بازديد:4571
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
11 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 1 هفته قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 12 سال 1 هفته قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:1
بازديد:5911
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
12 سال 1 هفته قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 1 هفته قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 12 سال 1 هفته قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:4309
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
12 سال 1 هفته قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 12 سال 3 هفته قبل
توسط afsane.bijari
پاسخ:4
بازديد:4393
afsane.bijari's Avatar
آخرين ارسال توسط afsane.bijari
12 سال 3 هفته قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 3 هفته قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 12 سال 3 هفته قبل
توسط naghade
پاسخ:4
بازديد:4300
naghade's Avatar
آخرين ارسال توسط naghade
12 سال 3 هفته قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 3 هفته قبل, توسط رضوی
آخرين ارسال 12 سال 3 هفته قبل
توسط hakami
پاسخ:2
بازديد:4308
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
12 سال 3 هفته قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 12 سال 1 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:1
بازديد:4252
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
12 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 1 ماه قبل, توسط heravi
آخرين ارسال 12 سال 1 ماه قبل
توسط Pegah
پاسخ:5
بازديد:4276
Pegah's Avatar
آخرين ارسال توسط Pegah
12 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 12 سال 1 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:8
بازديد:4393
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
12 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 2 ماه قبل, توسط mojaverrezaei
آخرين ارسال 12 سال 1 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:6
بازديد:4339
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
12 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 2 ماه قبل, توسط khandani
آخرين ارسال 12 سال 1 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:2
بازديد:4472
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
12 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 12 سال 2 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 12 سال 2 ماه قبل
توسط اسدی
پاسخ:3
بازديد:4511
اسدی's Avatar
آخرين ارسال توسط اسدی
12 سال 2 ماه قبل
قدرت گرفته از كيوننا