داده کاوی(دکتر شهرابی) ( 13 موضوع)

مباحث مرتبط با درس داده کاوی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر شهرابی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
موضوع پاسخ / بازديد آخرين ارسال
موضوع آغاز شد 9 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 6 ماه قبل
توسط heravi
پاسخ:15
بازديد:5601
heravi's Avatar
آخرين ارسال توسط heravi
8 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 7 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 9 سال 5 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:3
بازديد:3372
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
9 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 5 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 9 سال 5 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:1
بازديد:4234
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
9 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 5 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 9 سال 5 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:3122
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
9 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 9 سال 6 ماه قبل
توسط afsane.bijari
پاسخ:4
بازديد:3202
afsane.bijari's Avatar
آخرين ارسال توسط afsane.bijari
9 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 6 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 9 سال 6 ماه قبل
توسط naghade
پاسخ:4
بازديد:3125
naghade's Avatar
آخرين ارسال توسط naghade
9 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 6 ماه قبل, توسط رضوی
آخرين ارسال 9 سال 6 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:2
بازديد:3132
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
9 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 9 سال 6 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:1
بازديد:3063
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
9 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 6 ماه قبل, توسط heravi
آخرين ارسال 9 سال 6 ماه قبل
توسط Pegah
پاسخ:5
بازديد:3101
Pegah's Avatar
آخرين ارسال توسط Pegah
9 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 9 سال 6 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:8
بازديد:3192
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
9 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 7 ماه قبل, توسط mojaverrezaei
آخرين ارسال 9 سال 6 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:6
بازديد:3158
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
9 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 7 ماه قبل, توسط khandani
آخرين ارسال 9 سال 7 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:2
بازديد:3299
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
9 سال 7 ماه قبل
موضوع آغاز شد 9 سال 8 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 9 سال 7 ماه قبل
توسط اسدی
پاسخ:3
بازديد:3358
اسدی's Avatar
آخرين ارسال توسط اسدی
9 سال 7 ماه قبل
قدرت گرفته از كيوننا