داده کاوی(دکتر شهرابی) ( 13 موضوع)

مباحث مرتبط با درس داده کاوی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر شهرابی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
موضوع پاسخ / بازديد آخرين ارسال
موضوع آغاز شد 11 سال 4 هفته قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 4 هفته قبل
توسط heravi
پاسخ:15
بازديد:6458
heravi's Avatar
آخرين ارسال توسط heravi
10 سال 4 هفته قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 11 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:3
بازديد:3998
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 11 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 10 سال 11 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:1
بازديد:5078
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
10 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 11 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 11 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:3738
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 3 هفته قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 1 هفته قبل
توسط afsane.bijari
پاسخ:4
بازديد:3824
afsane.bijari's Avatar
آخرين ارسال توسط afsane.bijari
11 سال 1 هفته قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 2 هفته قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 11 سال 2 هفته قبل
توسط naghade
پاسخ:4
بازديد:3732
naghade's Avatar
آخرين ارسال توسط naghade
11 سال 2 هفته قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 2 هفته قبل, توسط رضوی
آخرين ارسال 11 سال 2 هفته قبل
توسط hakami
پاسخ:2
بازديد:3738
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
11 سال 2 هفته قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 3 هفته قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 3 هفته قبل
توسط hakami
پاسخ:1
بازديد:3688
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
11 سال 3 هفته قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 1 ماه قبل, توسط heravi
آخرين ارسال 11 سال 3 هفته قبل
توسط Pegah
پاسخ:5
بازديد:3707
Pegah's Avatar
آخرين ارسال توسط Pegah
11 سال 3 هفته قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 1 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:8
بازديد:3820
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
11 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 2 ماه قبل, توسط mojaverrezaei
آخرين ارسال 11 سال 1 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:6
بازديد:3759
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
11 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 2 ماه قبل, توسط khandani
آخرين ارسال 11 سال 1 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:2
بازديد:3906
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
11 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 2 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 11 سال 1 ماه قبل
توسط اسدی
پاسخ:3
بازديد:3947
اسدی's Avatar
آخرين ارسال توسط اسدی
11 سال 1 ماه قبل
قدرت گرفته از كيوننا