داده کاوی(دکتر شهرابی) ( 13 موضوع)

مباحث مرتبط با درس داده کاوی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر شهرابی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
موضوع پاسخ / بازديد آخرين ارسال
موضوع آغاز شد 8 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 7 سال 6 ماه قبل
توسط heravi
پاسخ:15
بازديد:3755
heravi's Avatar
آخرين ارسال توسط heravi
7 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 7 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 5 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:3
بازديد:1888
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 5 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 8 سال 5 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:1
بازديد:2523
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
8 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 5 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 5 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:1640
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 6 ماه قبل
توسط afsane.bijari
پاسخ:4
بازديد:1717
afsane.bijari's Avatar
آخرين ارسال توسط afsane.bijari
8 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 6 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 8 سال 6 ماه قبل
توسط naghade
پاسخ:4
بازديد:1656
naghade's Avatar
آخرين ارسال توسط naghade
8 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 6 ماه قبل, توسط رضوی
آخرين ارسال 8 سال 6 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:2
بازديد:1641
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 6 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:1
بازديد:1594
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 6 ماه قبل, توسط heravi
آخرين ارسال 8 سال 6 ماه قبل
توسط Pegah
پاسخ:5
بازديد:1634
Pegah's Avatar
آخرين ارسال توسط Pegah
8 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 6 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:8
بازديد:1710
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 7 ماه قبل, توسط mojaverrezaei
آخرين ارسال 8 سال 6 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:6
بازديد:1664
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
8 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 7 ماه قبل, توسط khandani
آخرين ارسال 8 سال 7 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:2
بازديد:1775
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
8 سال 7 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 7 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 8 سال 7 ماه قبل
توسط اسدی
پاسخ:3
بازديد:1833
اسدی's Avatar
آخرين ارسال توسط اسدی
8 سال 7 ماه قبل
قدرت گرفته از كيوننا