داده کاوی(دکتر شهرابی) ( 13 موضوع)

مباحث مرتبط با درس داده کاوی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر شهرابی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
موضوع پاسخ / بازديد آخرين ارسال
موضوع آغاز شد 7 سال 11 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 6 سال 11 ماه قبل
توسط heravi
پاسخ:15
بازديد:3058
heravi's Avatar
آخرين ارسال توسط heravi
6 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 7 سال 11 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 7 سال 9 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:3
بازديد:1496
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
7 سال 9 ماه قبل
موضوع آغاز شد 7 سال 10 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 7 سال 10 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:1
بازديد:1955
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
7 سال 10 ماه قبل
موضوع آغاز شد 7 سال 10 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 7 سال 10 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:1264
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
7 سال 10 ماه قبل
موضوع آغاز شد 7 سال 10 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 7 سال 10 ماه قبل
توسط afsane.bijari
پاسخ:4
بازديد:1335
afsane.bijari's Avatar
آخرين ارسال توسط afsane.bijari
7 سال 10 ماه قبل
موضوع آغاز شد 7 سال 10 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 7 سال 10 ماه قبل
توسط naghade
پاسخ:4
بازديد:1271
naghade's Avatar
آخرين ارسال توسط naghade
7 سال 10 ماه قبل
موضوع آغاز شد 7 سال 10 ماه قبل, توسط رضوی
آخرين ارسال 7 سال 10 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:2
بازديد:1255
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
7 سال 10 ماه قبل
موضوع آغاز شد 7 سال 10 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 7 سال 10 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:1
بازديد:1213
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
7 سال 10 ماه قبل
موضوع آغاز شد 7 سال 11 ماه قبل, توسط heravi
آخرين ارسال 7 سال 10 ماه قبل
توسط Pegah
پاسخ:5
بازديد:1269
Pegah's Avatar
آخرين ارسال توسط Pegah
7 سال 10 ماه قبل
موضوع آغاز شد 7 سال 11 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 7 سال 11 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:8
بازديد:1316
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
7 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 1 هفته قبل, توسط mojaverrezaei
آخرين ارسال 7 سال 11 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:6
بازديد:1300
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
7 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 5 روز قبل, توسط khandani
آخرين ارسال 7 سال 11 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:2
بازديد:1389
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
7 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 2 هفته قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 7 سال 11 ماه قبل
توسط اسدی
پاسخ:3
بازديد:1440
اسدی's Avatar
آخرين ارسال توسط اسدی
7 سال 11 ماه قبل
قدرت گرفته از كيوننا