داده کاوی(دکتر شهرابی) ( 13 موضوع)

مباحث مرتبط با درس داده کاوی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر شهرابی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
موضوع پاسخ / بازديد آخرين ارسال
موضوع آغاز شد 11 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 6 ماه قبل
توسط heravi
پاسخ:15
بازديد:6919
heravi's Avatar
آخرين ارسال توسط heravi
10 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 7 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 5 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:3
بازديد:4273
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
11 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 5 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 11 سال 5 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:1
بازديد:5479
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
11 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 5 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 5 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:4010
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
11 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 6 ماه قبل
توسط afsane.bijari
پاسخ:4
بازديد:4097
afsane.bijari's Avatar
آخرين ارسال توسط afsane.bijari
11 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 6 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 11 سال 6 ماه قبل
توسط naghade
پاسخ:4
بازديد:4004
naghade's Avatar
آخرين ارسال توسط naghade
11 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 6 ماه قبل, توسط رضوی
آخرين ارسال 11 سال 6 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:2
بازديد:4008
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
11 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 6 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:1
بازديد:3956
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
11 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 6 ماه قبل, توسط heravi
آخرين ارسال 11 سال 6 ماه قبل
توسط Pegah
پاسخ:5
بازديد:3979
Pegah's Avatar
آخرين ارسال توسط Pegah
11 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 7 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 7 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:8
بازديد:4090
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
11 سال 7 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 8 ماه قبل, توسط mojaverrezaei
آخرين ارسال 11 سال 7 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:6
بازديد:4030
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
11 سال 7 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 7 ماه قبل, توسط khandani
آخرين ارسال 11 سال 7 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:2
بازديد:4178
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
11 سال 7 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 8 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 11 سال 7 ماه قبل
توسط اسدی
پاسخ:3
بازديد:4213
اسدی's Avatar
آخرين ارسال توسط اسدی
11 سال 7 ماه قبل
قدرت گرفته از كيوننا