داده کاوی(دکتر شهرابی) ( 13 موضوع)

مباحث مرتبط با درس داده کاوی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر شهرابی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
موضوع پاسخ / بازديد آخرين ارسال
موضوع آغاز شد 10 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 9 سال 1 ماه قبل
توسط heravi
پاسخ:15
بازديد:6097
heravi's Avatar
آخرين ارسال توسط heravi
9 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 2 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 2 هفته قبل
توسط hakami
پاسخ:3
بازديد:3733
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 2 هفته قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 4 هفته قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 10 سال 4 هفته قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:1
بازديد:4705
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
10 سال 4 هفته قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 4 هفته قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 4 هفته قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:3475
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 4 هفته قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 1 ماه قبل
توسط afsane.bijari
پاسخ:4
بازديد:3564
afsane.bijari's Avatar
آخرين ارسال توسط afsane.bijari
10 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 1 ماه قبل, توسط afsane.bijari
آخرين ارسال 10 سال 1 ماه قبل
توسط naghade
پاسخ:4
بازديد:3475
naghade's Avatar
آخرين ارسال توسط naghade
10 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 1 ماه قبل, توسط رضوی
آخرين ارسال 10 سال 1 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:2
بازديد:3486
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 1 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:1
بازديد:3422
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 2 ماه قبل, توسط heravi
آخرين ارسال 10 سال 1 ماه قبل
توسط Pegah
پاسخ:5
بازديد:3448
Pegah's Avatar
آخرين ارسال توسط Pegah
10 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 2 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 2 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:8
بازديد:3556
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 2 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 3 ماه قبل, توسط mojaverrezaei
آخرين ارسال 10 سال 2 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:6
بازديد:3499
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
10 سال 2 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 3 ماه قبل, توسط khandani
آخرين ارسال 10 سال 2 ماه قبل
توسط mojaverrezaei
پاسخ:2
بازديد:3649
mojaverrezaei's Avatar
آخرين ارسال توسط mojaverrezaei
10 سال 2 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 3 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 10 سال 2 ماه قبل
توسط اسدی
پاسخ:3
بازديد:3700
اسدی's Avatar
آخرين ارسال توسط اسدی
10 سال 2 ماه قبل
قدرت گرفته از كيوننا