ورودی 90 ( 67 موضوع)

Category

پایان نامه (بدون موضوع)

مباحث مرتبط با درس پایان نامه در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع
مباحث مرتبط با درس نظریه بازی ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر خاکستری در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hoseini's Avatar
پاسخ: ارائه های درسی دوستان
توسط hoseini
6 سال 8 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس داده کاوی 2 ارائه شده توسط جناب آقای دکتر رضایی تبار در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
khandani's Avatar
فایل های ارائه شده توسط استاد
توسط khandani
6 سال 10 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس مباخث ویژه (علوم شناختی و هوش ماشین) ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
khandani's Avatar
پاسخ: تمدید زمان تمرینات علوم شناختی
توسط khandani
6 سال 9 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس سیستم های هوشمند گسترده و چند عامله ارائه شده توسط جناب آقای دکتر اکرمی زاده در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
مباحث مرتبط با درس شبکه های عصبی ارائه شده توسط جناب آقای پروفسور منهاج در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
heravi's Avatar
پاسخ: Take Home
توسط heravi
7 سال 3 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس سمینار ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
naghade's Avatar
نمره سمینار
توسط naghade
6 سال 2 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس سمینار ارائه شده توسط جناب آقای پروفسور منهاج در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
بدون موضوع
مباحث مرتبط با درس یادگیری ماشین ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
hakami's Avatar
آخرین مهلت پروژه یادگیری ماشین
توسط hakami
7 سال 8 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس محاسبات نرم ارائه شده توسط جناب آقای پروفسور منهاج در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
Pegah's Avatar
پاسخ: G2S2R
توسط Pegah
6 سال 8 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ارائه شده توسط جناب آقای دکتر حسامی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
Pegah's Avatar
پاسخ: اعلام نمرات
توسط Pegah
6 سال 7 ماه قبل
مباحث مرتبط با درس داده کاوی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر شهرابی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
مباحث مرتبط با درس مدیریت دانش ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر عدلی در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
مباحث مرتبط با درس هوش مصنوعی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر خان تيموری در این قسمت قرار خواهد گرفت.

مدیران انجمن: hakami
قدرت گرفته از كيوننا