مباحث ویژه (علوم شناختی و هوش ماشین)(دکتر ستایشی) ( 11 موضوع)

مباحث مرتبط با درس مباخث ویژه (علوم شناختی و هوش ماشین) ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
موضوع پاسخ / بازديد آخرين ارسال
موضوع آغاز شد 8 سال 3 ماه قبل, توسط babaee
آخرين ارسال 7 سال 10 ماه قبل
توسط khandani
پاسخ:9
بازديد:3924
khandani's Avatar
آخرين ارسال توسط khandani
7 سال 10 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 2 ماه قبل, توسط babaee
آخرين ارسال 8 سال 2 ماه قبل
توسط khandani
پاسخ:2
بازديد:3405
khandani's Avatar
آخرين ارسال توسط khandani
8 سال 2 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 4 ماه قبل, توسط MahdiYar
آخرين ارسال 8 سال 4 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:5
بازديد:3420
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
8 سال 4 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 4 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 4 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:3556
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 4 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 7 ماه قبل, توسط MahdiYar
آخرين ارسال 8 سال 4 ماه قبل
توسط hoseini
پاسخ:11
بازديد:3896
hoseini's Avatar
آخرين ارسال توسط hoseini
8 سال 4 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 4 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 8 سال 4 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:3
بازديد:3076
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 4 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 5 ماه قبل
توسط Pegah
پاسخ:10
بازديد:3375
Pegah's Avatar
آخرين ارسال توسط Pegah
8 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 7 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 8 سال 7 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:3972
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
8 سال 7 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 8 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 8 سال 8 ماه قبل
توسط hoseini
پاسخ:11
بازديد:4068
hoseini's Avatar
آخرين ارسال توسط hoseini
8 سال 8 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 9 ماه قبل, توسط naghade
آخرين ارسال 8 سال 8 ماه قبل
توسط naghade
پاسخ:2
بازديد:3565
naghade's Avatar
آخرين ارسال توسط naghade
8 سال 8 ماه قبل
موضوع آغاز شد 8 سال 9 ماه قبل, توسط MahdiYar
آخرين ارسال 8 سال 9 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:0
بازديد:3164
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
8 سال 9 ماه قبل
قدرت گرفته از كيوننا