مباحث ویژه (علوم شناختی و هوش ماشین)(دکتر ستایشی) ( 11 موضوع)

مباحث مرتبط با درس مباخث ویژه (علوم شناختی و هوش ماشین) ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
موضوع پاسخ / بازديد آخرين ارسال
موضوع آغاز شد 10 سال 9 ماه قبل, توسط babaee
آخرين ارسال 10 سال 5 ماه قبل
توسط khandani
پاسخ:9
بازديد:5734
khandani's Avatar
آخرين ارسال توسط khandani
10 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 9 ماه قبل, توسط babaee
آخرين ارسال 10 سال 8 ماه قبل
توسط khandani
پاسخ:2
بازديد:4703
khandani's Avatar
آخرين ارسال توسط khandani
10 سال 8 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 10 ماه قبل, توسط MahdiYar
آخرين ارسال 10 سال 10 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:5
بازديد:4614
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
10 سال 10 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 11 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 11 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:4798
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 2 ماه قبل, توسط MahdiYar
آخرين ارسال 10 سال 11 ماه قبل
توسط hoseini
پاسخ:11
بازديد:5117
hoseini's Avatar
آخرين ارسال توسط hoseini
10 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 11 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 10 سال 11 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:3
بازديد:4271
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 2 هفته قبل
توسط Pegah
پاسخ:10
بازديد:4576
Pegah's Avatar
آخرين ارسال توسط Pegah
11 سال 2 هفته قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 1 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 11 سال 1 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:5171
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
11 سال 1 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 3 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 11 سال 3 ماه قبل
توسط hoseini
پاسخ:11
بازديد:5327
hoseini's Avatar
آخرين ارسال توسط hoseini
11 سال 3 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 3 ماه قبل, توسط naghade
آخرين ارسال 11 سال 3 ماه قبل
توسط naghade
پاسخ:2
بازديد:4788
naghade's Avatar
آخرين ارسال توسط naghade
11 سال 3 ماه قبل
موضوع آغاز شد 11 سال 3 ماه قبل, توسط MahdiYar
آخرين ارسال 11 سال 3 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:0
بازديد:4394
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
11 سال 3 ماه قبل
قدرت گرفته از كيوننا