مباحث ویژه (علوم شناختی و هوش ماشین)(دکتر ستایشی) ( 11 موضوع)

مباحث مرتبط با درس مباخث ویژه (علوم شناختی و هوش ماشین) ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ستایشی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
موضوع پاسخ / بازديد آخرين ارسال
موضوع آغاز شد 10 سال 3 ماه قبل, توسط babaee
آخرين ارسال 9 سال 11 ماه قبل
توسط khandani
پاسخ:9
بازديد:4885
khandani's Avatar
آخرين ارسال توسط khandani
9 سال 11 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 2 ماه قبل, توسط babaee
آخرين ارسال 10 سال 2 ماه قبل
توسط khandani
پاسخ:2
بازديد:4350
khandani's Avatar
آخرين ارسال توسط khandani
10 سال 2 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 4 ماه قبل, توسط MahdiYar
آخرين ارسال 10 سال 4 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:5
بازديد:4298
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
10 سال 4 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 4 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 4 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:4454
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 4 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 7 ماه قبل, توسط MahdiYar
آخرين ارسال 10 سال 4 ماه قبل
توسط hoseini
پاسخ:11
بازديد:4801
hoseini's Avatar
آخرين ارسال توسط hoseini
10 سال 4 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 5 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 10 سال 5 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:3
بازديد:3958
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 5 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 6 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 6 ماه قبل
توسط Pegah
پاسخ:10
بازديد:4264
Pegah's Avatar
آخرين ارسال توسط Pegah
10 سال 6 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 7 ماه قبل, توسط hakami
آخرين ارسال 10 سال 7 ماه قبل
توسط hakami
پاسخ:0
بازديد:4852
hakami's Avatar
آخرين ارسال توسط hakami
10 سال 7 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 9 ماه قبل, توسط mohsen.es
آخرين ارسال 10 سال 8 ماه قبل
توسط hoseini
پاسخ:11
بازديد:4984
hoseini's Avatar
آخرين ارسال توسط hoseini
10 سال 8 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 9 ماه قبل, توسط naghade
آخرين ارسال 10 سال 9 ماه قبل
توسط naghade
پاسخ:2
بازديد:4451
naghade's Avatar
آخرين ارسال توسط naghade
10 سال 9 ماه قبل
موضوع آغاز شد 10 سال 9 ماه قبل, توسط MahdiYar
آخرين ارسال 10 سال 9 ماه قبل
توسط MahdiYar
پاسخ:0
بازديد:4056
MahdiYar's Avatar
آخرين ارسال توسط MahdiYar
10 سال 9 ماه قبل
قدرت گرفته از كيوننا